هنر مطهر- محمدرضا فتحیان

گروه هنری امروزسایت محرممحمدرضافتحیانهنرمطهرمشاوره و روانشناسیخیریه منش0919400600488400333 021
هنر،هنرکاربردی،مقلات هنری،محمدرضا فتحیان،پژوهش تصویری،پژوهش متنی،نگارش،مقالات تخصصی هنری،مقالات تخصصی فرهنگی،

هنر استراتژیک استراتژی هنری هشت چالش ازدواج ناموفق واکاوی تبلیغ هشت شاه کلید پیوند ماندگار مهندسی رسانه مهندسی فکر مهندسی فرهنگی مهندسی فضای سایبر سبک زندگی مهندسی اجتماعی مهندسی ارزش کمپین تبلیغاتی مهندسی ذهن چهارنکته پندآموز سبک زندگی ده قانون طلایی ازدواج موفق فرهنگ مدیریت فرهنگی مدیریت منابع انسانی تدوین استراتژی در گروه های هنری زبان بدن پنجره ای رو به تغییرات آرامش با نگاه لایه های روح من مهندسی هوش مدیریت استراتژیک انسان تحول گرا زندگی در اشکال اشکال زندگیهنر مطهر